Stolleken i stortingshøring

Først kom hun inn som helseminister. Så kom hun inn som tidligere forsvarsminister. Deretter dukket Anne-Grete Strøm-Erichsen opp helseminister, igjen.