Et annet tema som skal løftes fram, allerede på åpningsdagen, er kirkens satsing for å nå de unge voksne, de i alderen 18 til 30 år. I saken, som på dagsordenen har fått den prosaiske tittelen «Kirke 18-30», oppfordrer Kirkerådet til fortsatt innsats for å «medvirke til en livsnær relevant og tilgjengelig folkekirke for unge voksne».

Årets kirkemøte er det første etter fjorårets grunnlovsendringer som endret det formelle forholdet mellom kirken og staten. Kirken styres ikke lenger av et kirkelig statsråd, men har heller ikke fått status som eget rettssubjekt, og dette er noe delegatene i Kristiansand skal ta opp.

Et annet tema som går direkte på styringen av kirken, er valgordningene ved kirkevalg. Prøveordningene fra 2009 og 2011 er evaluert, og nye regler for kirkevalgene skal utformes før neste valg. Det finner sted høsten 2015, og det er Kirkemøtet i 2014 som skal vedta reglene. Årets møte skal legge hovedlinjene for neste års regelvedtak.