Opptellingen som Vårt Land har gjennomført hos rundt 200 ulike statlige og statstilknyttede virksomheter, viser at staten nå er i ferd med å bli en kommunikasjonsgigant i Norge.

Rune Karlsen, postdoktor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, mener at det er medieutviklingen som er årsaken til oppblomstringen av kommunikasjonsmedarbeidere.

— For 50 år siden var det bare én TV-kanal som sendte noen få timer om dagen. I dag har vi en lang rekke medier som publiserer døgnet rundt, noe som har gjort det nødvendig for ulike etater å ha, om ikke et skjold, så noen som jobber med å håndtere pågangen, mener han.

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund frykter at det i løpet av noen år blir amerikanske tilstander også i Norge. I USA er det nå fire ganger så mange kommunikasjonsarbeidere som journalister, både i offentlig og privat sektor.

— Man må ikke glemme at mens en journalist i utgangspunktet er til for å fortelle om og grave frem det ubehagelige i samfunnet, så dreier det seg for den andre gruppen i noen tilfeller om å tildekke, sier Kokkvold.