Statsadvokaten Arnfinn Hval har tiltalt ekteparet etter straffelovens paragraf 219 som omhandler familievold. Strafferammen er fire års fengsel. Mishandlingen skal ha pågått i mer enn fem år, og det er ifølge statsadvokaten straffeskjerpende, skriver Gjengangeren.

Aggressiv mor

Begge foreldrene er tiltalt etter den samme straffebestemmelsen, men det skal være moren som har vært den mest aggressive og voldelige, ifølge tiltalen. Hun blir pekt ut som gjerningsperson da de to barna ble teipet sammen og fast til trappen med såkalt gaffateip. Og det var moren som med den samme teipen stoppet alle skrik og protester fra de små, heter det i tiltalen.

Morens forsvarer, advokat Nils Petter Johansen, sier til Gjengangeren at tiltalen ikke stemmer med virkeligheten.

— Det har vært et nytt dommeravhør nå hvor påstandene er avkreftet. Jenta har forklart at moren ikke kneblet eller bandt dem med gaffateip, sier Johansen.

Tre dager i retten

Farens forsvarer, advokat Ole Tom Røed, ønsker ikke å kommentere saken. Det vil heller ikke barnas bistandsadvokat Tone Haugen.

Tiltalen ble utferdiget i juni i år. Nordre Vestfold tingrett har satt av tre dager rett over nyttår til behandling av saken.