De 90 selskapene har stått for nesten to tredeler av utslippene siden den industrielle revolusjon, ifølge Climate Accountalibity Institute i USA. Undersøkelsen er presentert i den britiske avisa The Guardian.

Statoil er ikke plassert i toppen av listen, og utslippene til det norske selskapet anslås å være 0,3 prosent av den totale mengden. Dette er under en tidel av utslippene til oljegiganter som ChevronTexaco, ExxonMobil og saudiarabiske Saudi Aramco.

De aller fleste selskapene på lista er olje-, gass— og kullprodusenter, mens syv produserer sement. Halvparten av de samlede utslippene har funnet sted bare i løpet av de siste 25 årene.

Ifølge Naturvernforbundet har det norske oljefondet investert i 44 av selskapene på listen. Disse investeringene utgjør til sammen 163 milliarder kroner.

Den nye undersøkelsen omfatter industrielle utslipp av CO2 og metan fra 1750 og frem til i dag. 67 av aksjene i Statoil er eid av den norske staten.