Mannen er i tillegg dømt for en rekke kortbedragerier og tyverier fra butikker og privatpersoner.

85-åringen ble ifølge Rogalands Avis ranet utenfor sitt hjem på Sola. Da politiet ransaket 33-åringens hjem, fant de tyvegods til en verdi av 113.000 kroner.

I tillegg til straffen på tre år er mannen dømt til å betale de fornærmede erstatning.