SSB-tallene for 2014 viser at jentene i snitt fikk 42,4 grunnskolepoeng, mens guttene måtte nøye seg med 38,5.

Kjønnsforskjellene synes aller best i norsk hovedmål, der jentene i gjennomsnitt fikk standpunktkarakteren 4,2, mens guttene fikk 3,5. Også eksamenskarakterene i norsk hovedmål og sidemål viser en klar forskjell — 0,6 karakterpoeng i favør jentene.

SSB-tallene viser videre at jo høyere foreldrenes utdanningsnivå er, desto høyere er også karaktersnittet og grunnskolepoengene barna ender opp med. Mens foreldre med kun grunnskole eller ingen fullført utdanning i gjennomsnitt fikk 33,9 grunnskolepoeng, var tilsvarende tall for barn av foreldre med universitets- og høyskolenivå over fire år 45,8.

Det er bare i kroppsøving at guttene fikk et høyere karaktersnitt enn jentene.