9,5 prosents oppslutning er en tilbakegang på hele 4,3 prosentpoeng sammenlignet med målingen som kom få dager før budsjettet ble presentert 8. oktober.

Målingen TNS Gallup har laget for TV 2, er tatt opp i slutten av oktober, etter at regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett.

— Det er ikke bra nok, sier Frp-leder Siv Jensen, som mener en stor del av Fremskrittspartiets velgere nå sitter på gjerdet og avventer situasjonen.

— De venter til stormen rundt statsbudsjettet har lagt seg. Nå står vi midt i en orkan, jeg er ikke overrasket over at det får utslag på målingene, sier Jensen.

Også regjeringspartner Høyre opplever tilbakegang på målingen. Høyre faller til 23,4 prosent, tilbake 1,9 prosentpoeng. Det er den laveste oppslutningen for partiet siden augustmålingen i 2011.

Langt bedre går det for Arbeiderpartiet som får 39,8 prosent. Fremgangen fra målingen før statsbudsjettet er på 3,3 prosentpoeng. Arbeiderpartiet ville fått hele 75 mandater dersom dette var valgresultatet, mot dagens 55.

I målingen får samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti 5,4 prosent, fram 1,7 og Venstre 4,9 prosent, tilbake 0,3. Det gir de fire borgerlige partiene til sammen 74 mandater, elleve færre enn det som kreves for å få flertall.

Senterpartiet får 5,4 prosent (+1,2), Sosialistisk Venstreparti 4,4 prosent (-0,3), Miljøpartiet De Grønne 3,6 (-0,9), og Rødt 2,0 (+0,4).

Feilmarginen på målingen varierer mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng.