1,3 millioner nordmenn på trygd

35 prosent av alle nordmenn over 16 år lever på trygd. Antall trygdede øker sterkt. Alders- og uførepensjonister utgjør 73,8 prosent av de trygdede.