Hardkøyr mot Høybråten

Opposisjonen på Stortinget freistar å kople KrF-leiar Dagfinn Høybråten til dei kristenfundamentalistiske vindane som gav president George W. Bush attval.