• HARDT PRESSET: Høyere temperatur, særlig om vinteren, gjør det vanskelig å finne stabile beiteforhold for tamreinen på Finnmarksvidda. Når våt snø fryser til, blokkeres reinens viktige næring, reinlaven, under et fast lag av is.<p/> ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE

Varmere klima truer urfolkene