Urinlekkasje kan gå i arv

Urinlekkasje hos kvinner kan vere arveleg, viser ny forsking i Bergen.