Kommunene tjener penger

Gladmelding fra norske kommuner: flere får barnehageplass, flere eldre får enerom på sykehjem, og økonomien er bedret med tre milliarder kroner på ett år.