- Endelig blir vi trodd

I går kom rapporten som dokumenterer alvorlige helseskader blant nordsjødykkerne. - Det er solid dokumentasjon. Endelig har staten fått et skudd for baugen, sier Tom Engh i Nordsjødykkeralliansen.