Vil ikke tallfeste overvåking

Verken Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), Politidirektoratet eller Justisdepartementet vil si hvor mange nordmenn som blir overvåket av politiet.