Stadig flere telefonavlyttes

Justisdepartementet skal evaluere ordningen med telefonavlytting etter at det de siste årene har blitt registrert en kraftig økning i antall telefonavlyttinger.