Sju soldater bitt av hoggorm på en uke

I løpet av den siste uka har ikke mindre enn sju soldater blitt behandlet for hoggormbitt ved militærleiren Heistadmoen utenfor Kongsberg.