Like ofte kvinnen som slår

Unge kvinner er minst like ofte voldsutøvere som ofre for mildere former for partnervold. Det viser ny studie. Faktisk tyder tallene på at kvinnene slår oftest.