Bøndene krever mer

– Inntektene i jordbruket må få et betydelig løft, sier lederen i Norges Bondelag, Bjarne A. Undheim, etter at ferske tall fra Budsjettnemnda viser en inntektsnedgang for bøndene fra 2004 til 2005.