Gutter selger oftest sex

3,5 prosent av elevene ved ungdoms- og videregående skole sier de har solgt sex. Guttene er i klart flertall.