Får milliard-kutt i fanget

Det er ikke bare landbrukstollen som skal ned: Den nye regjeringens første store oppgave blir å foreslå harde kutt også i subsidiene.