Vil opprette eget pensjonsfond

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å opprette et eget pensjonsfond etter mønster av Oljefondet og Folketrygdfondet.