Flygelederne jubler over avgangen

Flygelederne tror Randi Fleslands avgang i Avinor kan bidra til mindre flykaos i fremtiden.