Skal lede Norges hydrogen-satsing

Bergenseren Steffen Møller-Holst (bildet) skal stake ut veien mot fremtidens norske hydrogensamfunn.