Sykefraværet litt opp - mest i det offentlige

I Hordaland har det vært en vekst i sykefraværet fra 6.1 prosent i 3. kvartal 2004 til 6.5 prosent i 3. kvartal 2005.