Fastlegeforlik i Tromsø

Etter det BT forstår, kjem to legar til å inngå rettsforlik i ein strid om prisen på ein fastlegeheimel i Tromsø.