Kommunene har fått SARS-oppfordring

-Vi har oppfordret samtlige kommuner med internasjonal flytrafikk om å få orden på smittevernberedskapen i tilfelle flypassasjerer med SARS-symptomer, sier fungerende direktør Bjørn Guldvog i Sosial- og helsedirektoratet til NTB.