Fire av fem trafikkskadde taper i retten

Bare et fåtall trafikkofre vinner frem i retten med erstatningssøksmål mot forsikringsselskapene sine. I hele 80 prosent av rettssakene får selskapene helt eller delvis medhold.