Likevel pluss for Sparebanken Vest

Tapsbomber til tross: Sparebanken Vest presenterte i går plussresultat.