Stoler ikke på helsevesenet

Vi er blitt mer bekymret for at helsevesenet ikke er der når vi trenger det. De engsteligste har selv erfart helsevesenet.