Uførepensjonen den vanskeligste nøtten

Uførepensjonen, omsorgspoeng, særaldersgrensen og pensjonspoeng for studenter er noen av de mange uavklarte spørsmål i pensjonsforliket. Her venter utredning etter utredning.