Krev innsyn i hemmeleg rapport frå Krohn Devold

I halvtanna år har Forsvarsdepartementet arbeidd med ein samanliknande studie av forsvaret i Noreg og Danmark. Rapporten var klar for to månader sidan, men forsvarsdepartementet nektar innsyn.