Pionersak for pionerdykker

For uføretrygdede Frank Hagen står tre millioner kroner på spill i saken mot Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) i Stavanger tingrett. Vinner han, kan 50 andre pionerdykkere få til sammen inntil 150 millioner kroner i yrkesskadeerstatning.