Ku og gris størst klimatrussel

Større mengder drivhusgasser slippes ut av matvareproduksjon enn av transportsektoren, slår FN-organisasjonen FAO fast i en ny rapport.