Pasienter klager mer

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottar stadig flere krav om erstatning fra pasienter og pårørende etter feilbehandling ved norske sykehus.