Arrestordren kjent grunnlovsstridig

Norge er i ferd med å inngå en avtale om å utlevere egne statsborgere til EU-land. Den europeiske arrestordren, EAW, er kjent grunnlovsstridig i både Tyskland og Polen.