Advarer mot pendlerbarn

Barneombud Reidar Hjermann advarer mot at små barn blir flyttet mellom mor og far som ukependlere.