Opphever forbud mot miljøgift

Regjeringen opphever det norske forbudet mot de farlige miljøgiftene bromerte flammehemmere.