— Dette betyr ikke at arbeidet med å kjøpe nye ubåter blir forsinket. Vi tar sikte på å ta en beslutning om nykjøp i 2017, sier forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

Nye rundt 2025

- Før jul varslet dere at det ikke ble snakk om å levetidsforlenge dagens seks båter, men kjøpe nye. Hva har skjedd?

— Her er ingen dramatikk, vi gjør begge deler. Vi er i gang med forberedelsene til å ta en endelig beslutning om nykjøp, men det blir gjort først om to år. Imidlertid er det klart at dagens flåte trenger en teknisk opprustning for at de skal kunne brukes til de nye båtene er på plass.

- Og når blir det?

— Vi tar sikte på rundt 2025.

35 år

Sjøforsvarets seks Ula-ubåter er nå rundt 25 år. De ble levert fra Thyssen-verftet i Tyskland mellom 1989 og 1992. Det betyr at de vil være minst 35 år når de blir erstattet av sine etterfølgere.

Hvem det blir, er helt åpent. Det er seks produsenter som trolig vil melde seg på når den tid kommer. Både Sverige, Tyskland, Frankrike og USA produserer ubåter, pluss enkelte land i Asia.

Sendt til Stortinget

Forsvarsministeren vil ikke si hvor mange nye ubåter det eventuelt blir aktuelt å kjøpe. Det viktigste nå er å få de eksisterende båtene modernisert for å møte de utfordringene som de vil møte i årene fremover.

Forslaget om å levetidsforlenge Ula-båtene ble fredag sendt til Stortinget, sammen med diverse andre investeringer i våpen og bygg, oppjustering av 38 Leopard-stridsvogner og kampluftvern i Brigade Nord.