Til sammen begikk den 44 år gamle kvinnen trygdebedrageri for minst 420.000 kroner i treårsperioden fra 2011 til 2014, ifølge dommen i Oslo tingrett. Kvinnen sørget for at hennes avdøde mors etterlattepensjon ble utbetalt til hennes egen konto, ifølge Aftenposten.

Kvinnen erkjente straffskyld da saken gikk for retten som tilståelsessak. Oslo tingrett mener likevel at beløpet er så stort «at tungtveiende allmennpreventive hensyn med styrke taler for en markert reaksjon».

Av straffen på 90 dagers fengsel, må kvinnen sone 30 dager bak murene.