Det er en kjent sak at flere dør i vintermånedene enn i sommermånedene, skriver Forskning.no.

I januar 2012 døde det 3.763 mennesker i Norge. I juli døde 3.270. Differansen mellom januar og juli er 493 dødsfall

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening så statistikerne Elinor Ytterstad og Tormod Brenn ved Universitetet i Tromsø på informasjon om alle døde i Norge i perioden 1991-1995. De fant at det var rundt 12 prosent flere som døde i vinterhalvåret enn om sommeren. Når de sjekket hvert alderstrinn for ekstra dødelighet om vinteren, viste det seg at den startet fra kvinner var 71 år og menn var 68 år.

Det er først og fremst hjerte— og karsykdommer og sykdommer i åndedrettsorganene som øker om vinteren. Det er ikke større sannsynlighet for å dø av kreft i disse månedene. Det er ingen sammenheng mellom hvor kaldt det er og hvor mange som dør om vinteren.

Overdødeligheten i vintermånedene er mye høyere i Spania og Portugal enn i Norden. Det samme gjelder land som Japan, Storbritannia, Frankrike og Italia.

En hypotese er at overdødeligheten skyldes influensa. Folkehelseinstituttet anslår at rundt 900 personer dør av influensa i løpet av en influensasesong. I all hovedsak eldre mennesker.