Det opplyser politisk rådgiver Dag Rydmark.

Dagen starter med et møte i partiets arbeidsutvalg, etterfulgt av et møte i sentralstyret. Trolig blir det holdt en pressekonferanse, før det skal holdes et telefonmøte med fylkeslederne.

Rydmark kan ikke opplyse noe om tidspunktene for de ulike møtene.

Han kan heller ikke si noe om eventuell tid og sted for det ekstraordinære landsmøtet før det er fattet en beslutning om det faktisk skal holdes.