Den nye loven åpner for at leger kan reservere seg mot å utføre inngrepet, men bare hvis ikke det dermed fører til at helseforetaket ikke kan tilby tjenesten. Fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli, kvier seg likevel mot å pålegge urologene å gjøre det.

— Det er ganske uheldig å bruke makt på et sånt samvittighetsspørsmål, sier Tollåli ifølge NRK.

Ved Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø ønsker ingen av urologene å ta jobben.

Dagsavisen skriver torsdag at Norsk Urologisk forening, Barnekirurgisk forening og Norsk Sykepleierforbund er sterke motstandere av at det å reservere seg mot inngrepet ikke er en rett.

— Inngrepet strider mot FNs barnekonvensjon og barnets beste. Vi ønsker ikke at friske barn skal utsettes for dette, sier Kristin Waldum-Grevbo, som leder landsgruppen av helsesøstre.

De har representert Norsk Sykepleierforbund i denne saken.