Det viser Politidirektoratets disponeringsskriv, som ble sendt ut til politidistriktene og politiets særorganer denne uken.

— Politiet er tilført betydelige ressurser. Dette styrker arbeidet med å forebygge og bekjempe kriminalitet og skape trygghet for befolkningen. Hoder og hender er vår viktigste ressurs, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik.

I tillegg til de operative stillingene får politiet 70 nye sivile ansatte. Disse skal blant annet bidra til en styrking av innsatsen mot datakriminalitet og økonomisk kriminalitet.