Finansdepartementet følger Etikkrådets anbefaling og utestenger Africa Israel Investments og Danya Cebus fra oljefondet.

I Etikkrådets vurdering heter det at Africa Israel Investment, med Danya Cebus som et børsnotert datterselskap, er hovedentreprenør for byggeprosjektet C-Jerusalem, som sidestilles med bygging av israelske bosettinger på resten av Vestbredden. De to selskapene var også utelukket i perioden august 2010 til august 2013 på bakgrunn av tilsvarende virksomhet, opplyser Finansdepartementet

Torsdag ble det kjent at også Sesa Sterlite utestenges fra oljefondet. Årsaken er at selskapet, som har virksomhet i India, står for en uakseptabel risiko for alvorlig miljøskade og grove brudd på menneskerettigheter.