Folkehelseinstituttets influensaovervåking for uke seks viser at 0,9 prosent av de som gikk til legen denne uken, fikk diagnosen influensalignende sykdom.

Dette er en økning på 0,3 prosent fra første uke i 2014. Tallet er også under grensen for utbrudd, som er satt til 1,4 prosent.

— Aktiviteten er lav for denne tiden av året. Vi har hatt en svak økning i legebesøk der folk får diagnosen influensa de siste ukene, og vi forventer økning de kommende ukene. Men om det blir stor eller liten økning, er vanskelig å spå noe om, sier Siri Helene Hauge, overlege ved avdeling for infeksjonsovervåking i Folkehelseinstituttet.

For uke seks var det så langt innrapportert 192 påviste influensa A- og 16 influensa B- virusinfeksjoner.

— Det viktige er å påpeke at svineinfluensaviruset er et helt vanlig sesonginfluensavirus, som nå sirkulerer på lik linje med de to andre influensavirusene, sier Hauge.

En av ti kan bli smittet

Overlegen opplyser videre at det ikke finnes nøyaktige tall over hvor mange som blir smittet av influensa, ettersom mange ikke går til legen.

Men Folkehelseinstituttet regner med at 5 til 10 prosent av befolkningen blir syk av influensa hvert år. Enkelte år kan forekomsten også være høyere.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har som mål at minst 75 prosent av de som er i risikogruppene, vaksinerer seg mot influensa. I Norge er det bare rundt halvparten i denne gruppen som tar vaksinene.

— Dekningen kan absolutt bli høyere. Og folk kan ennå vaksinere seg denne sesongen, om de ikke har gjort det allerede. Vi er såpass tidlig i utbruddet at det fremdeles er tid, sier Hauge.

Det tar omtrent to uker fra vaksinen settes, til den begynner å virke for fullt, opplyser Hauge videre.

Dødsfall

I Sverige har rundt 500 svensker blitt diagnostisert med svineinfluensa så langt i vinter, og minst tre personer har dødd, melder Aftonbladet.

Tallet kan komme til å øke.

— Ja, dessverre. Ettersom vi går mot en topp nå, og vi vet at det finnes skjøre mennesker som blir svært sjuke av influensaen, sier Mia Brytting, sjefmikrobiolog på Folkhälsomyndigheten, til nyhetsbyrået TT.

I Finland har fire mennesker dødd av svineinfluensa så langt. De finske myndighetene oppfordrer nå alle, særlig risikogruppene, til å vaksinere seg mot sesonginfluensaen.

Toppunktet av vinterens utbrudd er ventet å nås senere i februar.

Hauge ved Folkehelseinstituttet forteller at dødsfall som følge av influensa i Norge, ikke er uventet.

— Vi antar at flere hundre dør hvert år av influensa i Norge. Det er i hovedsak eldre og personer med andre sykdommer som har økt risiko for alvorlig influensa. Det skjer også at tidligere friske personer dør av influensa, men det er svært sjeldent, sier Hauge.

sz0a9260.jpg
ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX