— Forslaget vil ha store konsekvenser for varehandelen, sier samfunnspolitisk direktør Harald J. Andersen i Virke.

— Vi hadde forventet at regjeringen hadde lært av poseavgiftssaken og økningen av grensen for avgiftsfri import. Begge sakene viser hvor galt det kan gå når politiske beslutninger ikke baseres på kunnskap og dialog med næringslivet, tilføyer han.

Virke ber nå om at Stortinget tar ansvar og sender forslaget tilbake til regjeringen med krav om at saken utredes bedre.