• KØPRISING. Har Mæland belegg for at køprising vil føre til at den totale trafikkmengden går ned med fem promille? Vi sjekket om påstanden stemmer. FOTO: TOR HØVIK (ARKIV)

«Da får du redusert bilmengden i løpet av døgnet med 5 promille»