«Hull i sikkerheten»

Oljedirektoratet (OD) retter også sterk kritikk mot Norsk Hydro for regelbrudd i forbindelse med operasjon av boreriggen «Bideford Dolphin» på Tordis-feltet i Nordsjøen.