Forskere til motmæle mot Valgerd

Oslo: Nordlandsforskning mener statsråd Valgerd Svarstad Haugland (KrF) uttaler seg sleivete om deres evaluering av den kommunale kontantstøtten i Bodø, og at hun sprer ubegrunnet tvil om holdbarheten av undersøkelsen.